SPECIALISATIES Tiny (BIG nr. 19035135104)


Expert op het gebied van:
• arthropraxie
• lymfdrainage en oedeemtherapie (lid NVFL)
• aanmeten van therapeutisch elastische kousen
• palliatieve zorg
• bekken gerelateerde klachten (lid NVFB)


Arthropraxie

De meeste gewrichtsproblemen, rug en nek problemen ontstaan ten gevolge van een gestoord bewegingsverloop in onze wervelkolom. Dit kan ontstaan zonder dat de patiënt dit in de vorm van klachten direct zal merken. Op den duur ontstaat echter overbelasting en dan is er sprake van een verstoord (vaak asymmetrisch) bewegingspatroon met bewegingsbeperkingen en pijn. Omdat iedere wervelkolom qua bouw/vorm uniek is (anatomische verschillen per individu) kan er dan ook geen sprake zijn van een standaard behandeling. Uitgangspunt van de behandeling zijn dan ook de eigen specifieke kenmerken van de patiënt, zijn eigen specifieke mogelijkheden en zijn eigen specifieke klachten. De arthropraxie methode spoort middels 'zachte' technieken de storingen op en behandeld deze met 'zachte' mobiliserende handgrepen die binnen de fysiologische bewegingsgrenzen van het gewricht blijven. Zo ontstaat er een zeer individuele behandeling. In bijna elke situatie is er behandeling mogelijk zelfs als u ooit geopereerd bent aan uw rug. De opleiding arthropraxie heb ik bij de grondlegger van de methode, dhr. Quaadvliet gevolgd en gedurende de 12,5 jaar die hij met ons heeft samengewerkt heb ik veel patiënten met hem samen kunnen beoordelen en behandelen. "

Lymfdrainage en oedeemtherapie (lid NVFL)

Een grote vochtophoping (o.a. lymfoedeem) in benen, armen, romp of hoofd komt veelvuldig voor, zeker bij patiënten die te maken krijgen met chirurgische ingrepen omdat bij hen kanker is gediagnosticeerd. Om de klachten die hierdoor ontstaan en de vochtophoping te reduceren, wordt oedeemtherapie toegepast. Afhankelijk van de oorzaak (oncologie, aangeboren afwijkingen, operaties) van het (lymf-)oedeem kan de therapie uit verschillende vormen bestaan zoals : voorlichting, manuele lymfdrainage, oefentherapie, lymfapres, lymftaping, bandageren en therapeutisch elastische kousen .

Aanmeten van therapeutisch elastische kousen

Sinds 2008 ben ik gecertificeerd voor het aanmeten van therapeutisch elastische kousen zodat ik u goed kan informeren welke kous bij u het beste resultaat zal geven. Therapeutisch elastische kousen moeten goed passen anders zorgen ze niet voor het gewenste resultaat. Het correct aanmeten is dan ook van groot belang. Van meten tot aflevering (en afhandeling met uw verzekering) wordt via mij door de firma Fysiotek geregeld.

Palliatieve zorg

Via de faculteit Gezondheid en Zorg Hogeschool Zuyd heb ik een opleiding gevolgd om palliatieve zorg te kunnen verlenen aan patiënten in hun laatste levensfase. Elke ondersteuning (hoe gering die soms ook is) die je in deze fase kunt bieden is van groot belang voor de patiënt. Mooi werk waarin de hulpverlener zich ook als mens kan laten zien.

Bekken gerelateerde klachten

Rondom het bekken kunnen veel problemen ontstaan die ons functioneren ernstig belemmeren zodanig dat wij ons werk, hobby of sport niet meer naar behoren kunnen uitoefenen. Vooral tijdens zwangerschap en direct na de bevalling kunnen er klachten ontstaan in de vorm van coördinatie- en stabilisatieproblemen. Dit vereist een specifieke aanpak en daarom heb ik een speciale opleiding gedaan aan het 'spine and joint center' in Rotterdam. Veel van deze klachten zijn met een goed resultaat te behandelen zodat er bij een evt. volgende zwangerschap geen grote problemen ontstaan. "

"Kwaliteit en maatwerk staan bij mij voorop."

Terug naar de andere specialisaties